eObrasci

SUSTAV ZA ISPUNJAVANJE I SLANJE ELEKTRONIČKIH OBRAZACA

... nema više čekanja na šalterima !!!

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podnositelj zahtjeva predajom ovih obrasaca daje svoju suglasnost Gradu Rovinj-Rovigno da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje. Podnositelj zahtjeva potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu njegovih osobnih podataka u svrhu navedenim ovim zahtjevom. Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti i na web stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr

Svi prikupljeni dokumenti se ne pohranjuju, te se digitalno i strojno uništavaju nakon što se provjeri njihova valjanost.